Whitepaper 'De Logistics Control Tower van KIEN: optimale prestaties in de logistieke keten'

Succesvolle supply chains nemen beslissingen op basis van de juiste informatie.

Hierbij gaat het niet over de fysieke distributie van goederen, maar in het bijzonder over slimmere informatie- en waardestromen. Supply Chain Orchestration vereist de nieuwste technologie, geavanceerde softwareconcepten en logistieke professionals. Na het lezen van deze whitepaper weet u wat een supply chain control tower inhoudt, welke voorwaarden er aan verbonden zijn en welke succesfactoren een succesvolle implementatie van een supply chain control tower bepalen.

Met een introductie van Professor Walther Ploos van Amstel en visies op supply chain control towers van professoren en bedrijfsleven.

Neem voor directe vragen contact op met Bart:

Bart Knol

Manager Innovation bij CAPE Groepb.knol@capegroep.nl
+31 6 53 314 523