Klantcase: Stichting Salvage

Stichting Salvage werkt samen met ons aan een nieuwe PAS (Platform Automatisering Salvage). Het nieuwe systeem zal in 2024 het huide PAS uit 2010 vervangen. Er zijn verschillende redenen voor de vernieuweing en er worden dan ook diverse voordelen van verwacht. Een gesprek hierover met Dahlia Hillen en Geerlof van Loo, beleidsmedewerkers van Stichting Salvage. Zij begeleiden vanuit Salvage de bouw van het nieuwe systeem.

Het oude systeem is flink verouderd


Het huidige PAS werd in 2010 op basis van een toen moderne architectuur gebouwd. Inmiddels is die architectuur sterk verouderd. De afgelopen dertien jaar is steeds op deze architectuur voortgeborduurd, maar dat voortborduren gaat steeds moeizamer. “Het systeem past niet meer bij de huidige tijd”. zegt Dahlia Hillen. “Voor de mensen die we nu hebben, is het niet meer flexibel genoeg. Het is zo verouderd dat er nauwelijks nog ontwikkelaars zijn die er verstand van hebben. Natuurlijk werkt dat op een gegeven moment niet meer.” Ook speelt mee dat et oude PAS niet volledig eigendom van Stichting Salvage is. De automatiseerder die het destijds heeft gebouwd is mede-eigenaar van de software. Geerlof van Loo: “Pas als dat bedrijf zou omvallen, zouden wij volledig eigenaar worden.”

Het vernieuwingsproces


Dit heeft Stichting Salvage doen besluiten een nieuwe systeem te laten bouwen. Beginnend met een uitgebreide discovery. Vooraf is in samenwerking met de gebruikers van het systeem overlegd waaraan de nieuwe applicatie zou moeten voldoen, dus met Salvagecoördinatoren, medewerkers van de alarmcentrale en schadestopbedrijven. Er werden tekortkomingen van het huidige systeem besproken en wensen voor het nieuwe, die voor een deel nu al en voor een ander deel in een later stadium aandacht krijgen. Wanneer het systeem of delen daarvan worden opgeleverd, zal ook weer naar de mening van gebruikers worden gevraagd. Te zijner tijd zullen alle gebruikers een training krijgen, hoewel nog niet bekend is in welke vorm. De drukte rond de aankomende jaarwisseling zal nog met het oude PAS worden ondersteund. De opzet is om niet lang daarna een systeem op te leveren dat minstens tot hetzelfde in staat is als het oude systeem, “maar het nieuwe systeem heeft in potentie veel meer mogelijkheden om verbeteringen, vereenvoud­igingen en nieuwe mogelijkheden aan te brengen, dus het is een on going-proces”. aldus Geerlof van Loo

Sneller en beter overzicht


Het nieuwe systeem zal niet alleen op den duur, maar ook al snel na oplevering dergelijke verbeteringen laten zien. Zoals de volgende 3 verbeteringen:


Salvagecoördinator


Het telkens moeten aanmaken van een nieuwe Salvagecoör­dinator wanneer in zijn of haar situatie iets is gewijzigd, zal in het nieuwe PAS niet meer nodig zijn.


Eén overzicht


Dahlia Hillen: “We merken ook dat de aard van het werk in de loop van de tijd is veranderd. In 2010 was het een heel ander verhaal dan nu. We zien dat zich nu meer grotere incidenten voordoen, bijvoorbeeld in een flatgebouw of een appartementencomplex met tachtig woningen. In PAS 201O moeten die allemaal apart worden opgevoerd, met allemaal aparte opdrachten en meestal met veel verschillende verzekeringen.
Het is dan lastig om het overzicht te behouden. We willen daarom in het nieuwe PAS de mogelijkheid hebben om sneller betere overzichten te maken, voor zowel de alarmcen­trale als de coördinatoren en ook voor de stichting”.


UX/UI


Geerlof van Loo: “Wat ook nieuw is, is de UI/UX, dus de user interface en de user experience. Het nieuwe PAS is wat betreft de presentatie van data en het interactief werken met de applicatie veel gebruiksvriendelijker dan het oude PAS 2010. De UI/UX nodigt de gebruikers echt uit de gewenste data zo goed en volledig mogelijk in te vullen. Ook dat is een verbetering die de gebruikers meteen al zullen merken. ”
De bouw van het nieuwe PAS is vanzelfsprekend een proces van meevallers en tegenvallers. “Ik heb in mijn werkzame leven nog nooit een automatiseringsproject meegemaakt waarin alles alleen maar goed ging”. zegt Geerlof van Loo. “Ook nu is dat niet het geval:’ Aanvankelijk was het de bedoeling dat het systeem eind 2023 zou worden opgeleverd, maar die deadline is vertraagd. Bovendien heeft CAPE Groep meer capaciteit op dit project gezet. “Het proces is toch net even iets ingewikkelder dan verwacht”. aldus Van Loo, “maar uiteindelijk zal het nieuwe PAS een enorme verbetering betekenen.”

Sprints en Stories


Het nieuwe Platform Automatisering Salvage (PAS) wordt gebouwd met Mendix, een ‘low-code’ programmeerinstrument. Dit is een vorm van softwareontwikkeling die programmeerders in staat stelt met een minimum aan handmatig programmeren codes innovatieve en kwalitatief hoogwaardige applicaties te bouwen. Vellen vol regels schrijven, dus het handmatige programmeren, is nu niet meer nodig.


Development fase
Nog een verschil met het verleden zijn de zogenoemde ‘sprints’. Softwareontwikkeling was vroeger op de geleidelijke oplevering van één eindproduct gericht (de waterval methode). Nu gebeurt dat in miniprojecten van maximaal drie weken lang, waarin telkens een deel van het systeem wordt gebouwd en getest. Onze collega Kevin Andela vertelt hierover: “Vroeger kon het gebeuren dat het eindproduct nog moest worden aangepast, bijvoorbeeld omdat er iets vergeten of verkeerd begrepen was. We moesten dan bij wijze van spreken helemaal terug naar wat er in de eerste week van het eerste jaar was gebouwd. Wanneer er nu iets niet helemaal klopt of niet goed op andere delen aansluit, hebben we maar een korte cyclus nodig om dat te herstellen. Daarna gaan we door naar het volgende deel van de applicatie.”


Die losse delen worden gebouwd op grond van ‘stories’ die door Dahlia Hillen en Geerlof van Loo worden beschreven. Kevin Andela: “Bedrijven zoals Salvage zijn er niet veel, het bedrijfsproces van Salvage zie je niet bij andere bedrijven. Het doorspitten van processen en in krijgen wat we moeten ontwikkelen en hoe we dit willen doen, is daarom een vrij unieke klus. Het maken van een applicatie op zich bouwt voort op de kennis die wij hebben, maar het echte uitdiepen van het proces van Salvage is helemaal nieuw voor ons. Dankzij de kennisuitwisseling binnen CAPE Groep kunnen we bepaalde functionaliteiten snel en gemakkelijk bouwen, waardoor we meer tijd hebben om met Salvage in gesprek te gaan en meer gefocust kunnen zijn om samen het bedrijfsproces van Salvage daadwerkelijk uit te diepen.”

Datawarehouse als extra oplossing

Naast het nieuwe PAS wordt nog een belangrijke toepassing gerealiseerd, namelijk een eigen datawarehouse. Daarin zal alle informatie worden opgeslagen die in de meldingen wordt verzameld. Aanvankelijk wordt het dataware­house bij Amazon ondergebracht. Eerst nog via , CAPE Groep, maar het is de wens van Salvage het datawarehouse in de toekomst in eigen beheer te hebben. Dan zijn ook de verzamelde data uitsluitend eigendom van – en exclusief toegankelijk voor – Stichting Salvage. Dahlia Hillen: “Om met die data te kunnen werken, gaan we de rapportage-tool Power-BI gebruiken. De data die de stichting verzamelt, zijn in Nederland redelijk uniek. Er is geen organisatie die bij zo veel branden komt als Salvage. Vanwege die unieke positie wordt Stichting Salvage vaak door derden benaderd die de data aan eigen onderzoeksvragen willen koppelen. Ook kunnen we door de informatie van andere partijen aan onze eigen data te koppelen, beter duiden wat er precies aan de hand is, welke invloed maatschappelijke ontwikkelingen hebben en welke factoren nog meer meetellen. Denk bijvoorbeeld aan informatie over het weer, zonnepanelen, accu’s enzovoort. Ook voor verzekeraars kan dat heel zinvolle informatie zijn en nieuwe inzichten opleveren.”

Meer weten over de oplossingen van

Stichting Salvage

Kevin Andela - CAPE Groep Salvage digitalisatie bedrijfsprocessen

Bekijk onze andere klantcases

CAPE - make the future happen