Klantportaal op maat voor Mammoet Road Cargo

Logo van Mammoet Road Cargo vervoerder van exceptioneel transport
In het online klantportaal van CAPE Groep, krijgen uw klanten direct toegang tot alle relevante informatie, waaronder o.a. transportinformatie.

Uitdaging


De logistieke sector heeft te maken met vele uitdagingen. Waaronder onder anderen de grondstoftekorten, verstoppingen van verkeersnetwerken en de extreme dieselprijzen. Door deze uitdagingen ligt de focus momenteel niet op de outbound-logistiek. Verrassend. Want aan de andere kant is er een groeiende druk om goederen sneller te leveren met daarbij een grote behoefte aan goede informatievoorzingenen. De verwachtingen van deze informatie wordt steeds groter, doordat we steeds meer gewend raken aan de track-en-trace-service van bedrijven als bol.com, Amazon of flitsbezorgers als Gorillas. Het communiceren van real-time informatie wordt steeds meer de norm in plaats van een unique selling point.


Een uitdaging waar onder anderen Mammoet Road Cargo heeft doen besluiten om samen met de consultants van CAPE Groep een online Klantportaal te ontwikkelen waarop klanten direct toegang krijgen tot alle relevante transportinformatie.

Oplossing


In de samenwerking vormen CAPE Groep en Mammoet Road Cargo een hecht team dat samen naar oplossingen en mogelijkheden zoekt. Bij de start van het project was er nog onduidelijkheid welke informatie relevant is voor de klanten en hoe we deze informatie moesten gaan tonen. Na een aantal roadmapsessies over de invulling van het portaal is er een goed beeld geschetst van het product. Voor de eerste versie van het product dat op de markt verschijnt tot de doorontwikkeling op de lange termijn. Gedurende het eerste kwartaal van 2022 is een eerste versie van het klantportaal gevormd, waarbij we dankzij de low-code ontwikkeling snel konden schakelen. Inmiddels staat de eerste versie van het portaal live en hebben we geëvalueerd hoe de eerste fase is gelopen, zodat we richting de toekomst het team en de samenwerking kunnen blijven ontwikkelen.


Het klantportaal is aangesloten op het bestaande Transport Management Systeem (-TMS), dat beschikt over alle data die voor de klant relevant is om inzicht te houden in de status van de order. De ontwikkeling van het klantportaal is opgepakt middels de scrummethodiek, waarbij doorontwikkeling van het TMS niet stil heeft gestaan en gebruikers geen hinder hebben ondervonden van de ontwikkeling aan het portaal.

Waarom Mammoet Road Cargo voor CAPE Groep koos


In de voorbereidingsfase hebben we met twee andere partijen gesproken. Één daarvan viel al snel af, waardoor we de aanpak en het aanbod van CAPE vergeleken hebben met één andere partij.
Op basis van onze goede ervaringen met CAPE hebben we voor hen gekozen, omdat we samen de best passende oplossing konden creëren. Gedurende de ontwikkeling zou door voortschrijdende inzichten deze aanpak misschien initieel meer tijd en geld kunnen kosten. Dit levert wel een betere fit en de voor ons meest wenselijke oplossingen op. Daardoor zal de tijd die in de toekomst besteed moet worden aan het onderhoud en de benodigde aanpassingen verminderen.


Dat bijsturen is ook zeker gebeurd in het ontwikkelen van de MVP-oplossing. Om de verschillende type klanten en gebruikers goed te kunnen bedienen hebben we nog een aantal scenario’s toegevoegd waarin het klantportaal moest voorzien. Dit heeft gezorgd voor een wat bredere opzet met wat minder functionaliteiten (nog niet het gehele proces) in de eerste release. Dit heeft uiteraard een effect op het kostenplaatje gehad, maar we denken dat dit zeker opweegt tegen de voordelen die het gebruik van het klantportaal met zich mee gaat brengen. Geen enkel proces gaat vlekkeloos en daarom zijn de periodieke evaluaties erg waardevol om zodoende de messen verder te slijpen en de teamspirit naar een nog hoger niveau te tillen.

“Op basis van onze goede ervaringen met CAPE hebben we voor hen gekozen, omdat we samen de best passende oplossing konden creëren.”

Resultaat


Voor het onboarden van de eerste grote klant zijn we op bezoek gegaan bij het hoofdkantoor in Italië. Daar hebben we samen met het logistieke team een dag met het systeem gewerkt, om alle in en outs onder de knie te krijgen. Daaruit is ook een hoop waardevolle feedback gekomen die we meteen hebben kunnen verwerken om het systeem nog gebruiksvriendelijker te maken. Inmiddels wordt er dagelijks volop gebruik gemaakt van klantportaal genaamd MRC-Connect en zijn de voordelen al erg goed te merken. De komende weken zullen in het teken staan om onze top-75 relaties aan te sluiten op het platform.

Toekomst: doorontwikkelen

Na het aansluiten van de grootste accounts gaat de doorontwikkeling van het klantportaal van start. In stappen worden nog een aantal modules toegevoegd. Waarvan orderverrijking nu de eerste zal zijn. In deze module zullen klanten de mogelijkheid krijgen om info aan transportopdrachten toe te voegen. Bijvoorbeeld aanvullende adresinformatie of laad- en losinstructies. Daarnaast kunnen we via een to-do list aan onze klanten taken uitschrijven wanneer we iets missen, zoals een losreferentie.

Daarna gaan we ook beginnen met de ontwikkeling van de chartermodule. Dit betekent dat straks niet alleen de klanten, maar ook de leveranciers gebruik kunnen maken van het klantportaal. We hebben dan de mogelijkheid om via het portaal transportopdrachten te versturen en relevante transportinformatie digitaal met elkaar te delen. Door de directe koppeling met ons TMS zal dat ons in staat stellen om met minder communicatie, informatie sneller op de juiste plekken te krijgen

Meer weten over

Klantportaal op maat voor Mammoet Road Cargo

Bekijk onze andere klantcases

CAPE - make the future happen