Geautomatiseerd vracht opzoeken in spotmarkten

CAPE Groep biedt binnen de Digital Factory een uitdagende en inspirerende omgeving voor wetenschappelijk onderzoek naar digitale transformatie en innovatie. Voor uiteenlopende organisaties vertalen we strategische vraagstukken naar wendbare oplossingen. CAPE Groep werkt samen met universiteiten en kennisinstellingen, zoals de Universiteit Twente, TKI Dinalog en NWO, continu aan innovatieve projecten. Zo brengen we wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar en komen we tot oplossingen die het verschil maken. Onderwerpen waarin wij opdrachten aanbieden bevinden zich binnen de gebieden digitale transformatie, CI/CD, blockchain, BI en big data, machine learning, IoT en innovatie.

Op regelmatige basis publiceren wij een aangepaste managementsamenvatting van deze Thesis onderzoeken op onze website.

Onderzoek: ‘Design of an automated freight search application’
MSc. Industrial Engineering & Management, Rijksuniversiteit Groningen

Introductie

Transportbedrijven hebben vaak te maken met ‘empty runs’. Volgens de Europese Commissie rijden vrachtwagens 23% van hun kilometers zonder vracht. Dit kan voorkomen wanneer er bijvoorbeeld een product wordt geëxporteerd van Nederland naar Duitsland, maar er geen vracht is om mee terug te nemen. Een vrachtwagen die rijdt zonder vracht is erg kostbaar voor transportbedrijven. Wachten totdat er een vracht gevonden is die mee terug genomen kan worden is al net zo duur, want de tijd dat de vrachtwagen aan het wachten is kan het natuurlijk geen inkomsten genereren.

Om toch transportefficiëntie te kunnen verhogen maken transportbedrijven gebruik van online vrachtportalen, ook wel ‘spotmarkten’ genoemd. Op spotmarkten kan gezocht worden naar beschikbare vracht om te vervoeren, of kan beschikbare ruimte in een vrachtwagen worden aangeboden. Hierdoor kunnen de kostbare lege ritten worden voorkomen. Een ideale oplossing zou je denken, maar toch wordt het gebruik van spotmarkten vaak niet geprefereerd door transportbedrijven. Dit komt omdat hierin volgens de transportbedrijven een gebrek is aan:

  • Efficiëntie: Het is tijdrovend en arbeidsintensief: logistieke planners moeten veel manuele handelingen uitvoeren om een vracht te vinden;
  • Effectiviteit: Transportbedrijven zijn vaak actief op meerdere spotmarkten om de kans op het vinden van een geschikte vracht te verhogen. Deze sportmarkten zijn erg dynamisch, waardoor snel handelen noodzakelijk kan zijn om een geschikte vracht te vinden. Deze hoge dynamiek op verschillende portalen draagt bij aan een lagere effectiviteit.
  • Betrouwbaarheid: Ieder transportbedrijf kan zich inschrijven op de portalen, waardoor betrouwbaarheid niet altijd gewaarborgd kan worden.

Door deze nadelen proberen veel transportbedrijven eerst binnen hun eigen netwerk een vracht of vervoerder te vinden en wordt de spotmarkt vaak als minst wenselijke optie gezien.

Het doel van mijn afstudeerproject was om voor onze klant een prototype te ontwikkelen van een applicatie die het mogelijk maakt om automatisch vracht te zoeken op de spotmarkten. De applicatie moet voldoen aan de door de klant gestelde eisen en moet slimme data aan de gebruiker kunnen leveren, die ervoor zorgt dat de efficiëntie, effectiviteit en betrouwbaarheid toeneemt. Hierdoor zal het voor transportbedrijven aantrekkelijker worden om vracht of beschikbare ruimte aan te bieden op de spotmarkt, waardoor kosten bespaard kunnen worden en transport duurzamer wordt.

Prototype ontwerp

Het proces van het zoeken naar vracht begint op het moment dat de logistieke planner een melding krijgt dat een vrachtwagen gaat leegrijden. Op basis van deze informatie kan de planner zijn ‘input parameter’ bepalen, namelijk de plek waar de vrachtwagen weer geladen moet worden en de vracht gelost. Aan de hand van deze input wordt een web scraper geïnitieerd die vrachtdata van verschillende spotmarkten afhaalt. Deze data wordt samengevoegd en in Mendix kan specifieke logica worden toegepast om alleen de beste resultaten te tonen aan de gebruiker. De ‘slimme’ informatie zal leiden tot verbeterde beslissingen door de gebruiker.

Resultaat

Het voorgestelde prototype ontwerp is vervolgens ontwikkeld op de platformen Dexi en Mendix. Het resultaat is een web scraper die aan de hand van ingevoerde parameters de gewenste data van verschillende spotmarkten haalt. De web scraper imiteert eigenlijk het gedrag van een gebruiker die manueel zoekt naar vrachtorders. De data die ‘gescraped’ wordt komt exact overeen met de data die weergegeven wordt op de spotmarkten. Aangezien de data van verschillende spotmarkten komen, wordt deze eerst gesorteerd en samengevoegd. Dit resulteert in een tabel met de data die verder kan worden bewerkt in Mendix.

In Mendix wordt vervolgens ‘custom logic’ toegepast om de verkregen data ‘slimmer’ te maken. Dit wordt bereikt met behulp van een decision-making model dat ervoor zorgt dat de vrachten die het meest overeenkomen met de wensen van de gebruiker als eerst worden getoond.

Conclusie

Gebaseerd op de validatie met stakeholders kan geconcludeerd worden dat de applicatie kan bijdragen aan de kwaliteit van data die de logistieke planners beschikbaar hebben. De lage efficiëntie in de huidige situatie wordt opgelost door de handelingen die de planners uitvoeren (navigeren en zoeken op verschillende spotmarkten) te reduceren naar één enkele zoekopdracht. Door het scrapen van meerdere spotmarkten tegelijk kan deze dynamische omgeving overzichtelijk worden weergeven, wat meer geschikte vrachten en dus een hogere effectiviteit oplevert. Het laatste kernprobleem, de lage betrouwbaarheid, wordt opgelost met de mogelijkheid om de geleverde vrachten te beoordelen of bedrijven te blacklisten. Hierdoor worden alleen de meest betrouwbare bedrijven getoond aan de gebruiker.

Rick - business IT consultant

Rick Hendriks
Business Consultant