Agile volwassenheidsmodel voor Digitale Transformatie

CAPE Groep biedt binnen de Digital Factory een uitdagende en inspirerende omgeving voor wetenschappelijk onderzoek naar digitale transformatie en innovatie. Voor uiteenlopende organisaties vertalen we strategische vraagstukken naar wendbare oplossingen. CAPE Groep werkt samen met universiteiten en kennisinstellingen, zoals de Universiteit Twente, TKI Dinalog en NWO, continu aan innovatieve projecten. Zo brengen we wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar en komen we tot oplossingen die het verschil maken. Onderwerpen waarin wij opdrachten aanbieden bevinden zich binnen de gebieden digitale transformatie, CI/CD, blockchain, BI en big data, machine learning, IoT en innovatie.

Op regelmatige basis publiceren wij een aangepaste managementsamenvatting van deze Thesis onderzoeken op onze website.

Onderzoek: ‘Developing an agile digital transformation maturity model and assessment instrument’
MSc. Business Information Technology, University of Twente

Begin februari 2021 ben ik begonnen met afstuderen bij CAPE Groep in Enschede. Na een kennismakingsproces kwam er al snel een interessante opdracht op tafel te liggen: het ontwikkelen van een volwassenheidsmodel die kan meten hoe goed een bedrijf bezig is op gebied van digitale transformatie op een agile manier. Ook de begeleiders vanuit de Universiteit Twente waren enthousiast en zo begon het afstudeer avontuur dat acht maanden zou duren.

De eerste twee maanden heb ik mij vooral gefocust op de bestaande wetenschappelijke literatuur op het gebied van digitale transformatie, agile en de bestaande volwassenheidsmodellen op dit gebied. Hierdoor kreeg ik een goed beeld van de huidige ‘state of the art’ en kon ik een eerste concept uitwerken als beginstap voor mijn eigen agile digital transformation volwassenheidsmodel. Mijn begeleider vanuit CAPE Groep heeft mij tijdens deze periode geholpen door de vele sparsessies waarin we ideeën over deze onderwerpen met elkaar uitwisselde. Daarnaast vond er elke maandag een stand-up plaats waarin we de voortgang en knelpunten bespraken.

Na twee maanden vooral in de wetenschappelijke literatuur te hebben gedoken, zat het ‘research topic’ onderdeel van mijn afstuderen erop. De volgende stap, het ‘final project’, ging nu van start dat zes maanden bedraagt. In deze periode was het hoofddoel om een nieuw agile digital transformation maturity model te ontwikkelen die goed binnen CAPE Groep en haar omgeving past. Tijdens het ontwikkelen van het model heb ik inzichten uit de gevonden literatuur gebruikt, interviews gedaan met CAPE Groep B.V. medewerkers en een brainstormsessie met CAPE Groep medewerkers gehouden. Door de open behulpzame cultuur binnen CAPE Groep was het gemakkelijk om in contact te komen met de medewerkers en werd er graag meegeholpen aan mijn onderzoek. Het leukste was denk ik wel de brainstormsessie, waarin drie werknemers en ik de onderdelen van het volwassenheidsmodel op belangrijkheid gerangschikt hebben. Dit deden we door de onderdelen op post its te schrijven en willekeurig op ramen te plakken. Daarna werden de post its op de goede volgorde gehangen gebaseerd op de mening en kennis van de werknemers.

Toen de eerste versie van het model opgezet was, begon de evaluatie cyclus. In deze cyclus heb ik opnieuw interviews gehouden om feedback te krijgen op de eerste versie. Met deze feedback heb ik uiteindelijk de tweede versie van het model opgesteld. Hierna heb ik in Mendix een tool gemaakt die ervoor zorgt dat mijn model ook in de praktijk te gebruiken is. Samen met de hulp van een CAPE Groep medewerker, is deze tool binnen drie weken opgezet. De aanwezige kennis van Mendix onder de werknemers en de behulpzaamheid, zorgde ervoor dat ik veel vragen kon stellen wanneer ik vastliep en in korte tijd een waardevolle applicatie kon neerzetten. Met deze tool was het mogelijk om een scan uit te voeren bij bedrijven en daar de volwassenheid van agile digital transformation onderdelen te meten en weer te geven.

Tot slot heb ik het model samen met de tool toegepast bij CAPE Groep en één van haar klanten. Dit gaf een beeld over hoe het model in de praktijk toegepast kan worden binnen de omgeving van CAPE Groep. Medewerkers van de bedrijven hebben de tool gebruikt, waarin ze verschillende vragen beantwoord hebben, om zo de volwassenheid van hun digitale transformatie op een agile manier te meten. Daarna is er samen met het bedrijf naar de resultaten gekeken om zo de vervolgstappen te bespreken om de agile digital transformation processes en onderdelen binnen het bedrijf te verbeteren.

Het onderzoek is uiteindelijk op 30 september afgerond en becijferd met een 9. Dit is gebaseerd op de wetenschappelijke en praktische waarde van het onderzoek.