Wat is CSRD?

Wat is CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid door middel van verschillende duurzaamheidscriteria.

De CSRD-richtlijn vereist van grote bedrijven dat ze rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt gekeken naar een een lichtere CSRD-variant die voor hen beter uitvoerbaar is.

De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Kortom, de CSRD is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst voor bedrijven in de EU.

De richtlijnen van de CSRD

Om te voldoen aan de CSRD moet uw organisatie voldoen aan een aantal richtlijnen. Echter zijn deze richtlijnen nog niet vastgesteld door de EU. Als organisatie ben je vrij om te bepalen welke uitstoot je wel of niet toekent aan de uitstoot van uw organisatie. Wel is het zo dat er binnen de CSRD drie verschillende lagen van uitstoot zijn, namelijk: direct, ingekocht en indirecte uitstoot. 

Directe uitstoot

Directe uitstoot is de uitstoot die wordt veroorzaakt door de eigen activiteiten van een bedrijf. U kan hierbi denkenj aan de uitstoot van voertuigen, machines en installaties. Deze vormen van uitstoot zijn dus direct terug te linken aan het product.

Ingekochte uitstoot

Ingekochte uitstoot is de uitstoot die wordt veroorzaakt door de inkoop van goederen en diensten van andere bedrijven. Denk hierbij aan de uitstoot van de productie van grondstoffen, de productie van producten en de transport van goederen.

Indirecte uitstoot

Indirecte uitstoot is de uitstoot die wordt veroorzaakt door de activiteiten van andere bedrijven die in de keten van een bedrijf zitten. Denk hierbij aan de uitstoot van elektriciteitsproductie, de uitstoot van gebouwen en de uitstoot van afvalverwerking.

Waarom de CSRD belangrijk is voor uw organisatie

De CSRD-richtlijn vereist dat bedrijven een enorme hoeveelheid gegevens en informatie verzamelen, verwerken en publiceren. Dit zal nieuwe systemen, processen en een governancestructuur vereisen. De CSRD vereist dat een externe auditor assurance verleent over de duurzaamheidsrapportage, aanvankelijk met beperkte, maar later met redelijke zekerheid. De CSRD is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst voor bedrijven in de EU en biedt uw organisatie de kans om de milieu- en sociale impact van uw bedrijfsactiviteiten meetbaar en aantoonbaar te maken.

Voor welke organisaties is het van toepassing

JaarType onderneming
2024Grote ondernemingen die nu al verplicht rapporteren op basis van het Besluit Bekendmaking Niet-Financiële informatie
2025Alle grote ondernemingen
2026Beursgenoteerde mkb-ondernemingen
2027Niet-EU ondernemingen met > € 150 miljoen euro

Moet uw organisatie voldoen aan de CSRD?

Om dit inzichtelijk te maken hebben wij een flowchart gemaakt die haarfijn uitlegt of uw organisatie wel of niet moet voldoen, en per wanneer. Deze flowchart kan u gratis en vrijblijvend downloaden.

Duurzaamheidscriteria

Wat zijn de duurzaamheidscriteria?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid door middel van verschillende duurzaamheidscriteria. In de CSRD komen drie gebieden aan bod: Environment (milieu), Social (sociaal), en Governance (bestuur), ook wel ESG genoemd. De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bevatten de precieze uitwerking van wat bedrijven per onderwerp moeten rapporteren, zodat elk bedrijf dat op eenzelfde manier doet.

Hoe worden ze bepaald?

De duurzaamheidscriteria worden bepaald aan de hand van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze standaarden bevatten de precieze uitwerking van wat bedrijven per onderwerp moeten rapporteren, zodat elk bedrijf dat op eenzelfde manier doet.

Wat moet er precies gerapporteerd worden?

Bedrijven moeten rapporteren over verschillende duurzaamheidscriteria, zoals CO2-uitstoot, de man-vrouwverdeling in de top, personeelsbeleid of informatie over het beheer van de relaties met leveranciers en impacts op de toeleveringsketen. De precieze uitwerking van wat bedrijven per onderwerp moeten rapporteren, is vastgelegd in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze standaarden zorgen ervoor dat elk bedrijf op eenzelfde manier rapporteert over de duurzaamheidscriteria.

CAPE Groep

Wij helpen uw organisatie aan het benodigde inzicht in de data voor uw CSRD doelstellingen.

Wat onze propositie zo uniek maak is dat wij zowel van de transport en logistiek, ketensamenwerking en CSRD vergaande kennis hebben. 

We kijken dus niet alleen naar uw bedrijf, maar ook naar de bedrijven die zich in de rest van uw logistieke proces bevinden. Is de data nog niet inzichtelijk? Dan kunnen we deze inzichtelijk maken met onze maatwerk software oplossingen.

Meer info over hoe we u kunnen helpen bij de CSRD: