Van milieu tot rapportage: het verschil tussen ESG en CSRD

In de wereld van vandaag, waar de nadruk op duurzaamheid en transparantie in bedrijfsvoering steeds groter wordt, zijn ESG (Environmental, Social, and Governance) en CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) twee termen die frequent in het bedrijfsleven opduiken. Het verschil tussen ESG en CSRD leggen we u graag uit in deze blog.

Hoewel beide namelijk cruciaal zijn voor het bevorderen van duurzame praktijken, dienen ze verschillende doelen. Zowel de ESG als CSRD bieden inzichten in hoe organisaties hun impact op de wereld kunnen meten met als doel deze te verbeteren.

ESG: De drie pijlers

ESG staat voor Environmental, Social, en Governance, en is een raamwerk dat bedrijven helpt om hun operationele impact in deze drie kerngebieden te evalueren en te verbeteren.

  • Milieu: Dit aspect concentreert zich op de ecologische voetafdruk van een organisatie, van de uitstoot van broeikasgassen tot watergebruik en afvalbeheer. Het doel is om negatieve milieueffecten te minimaliseren en positieve bijdragen aan het milieu te versterken.
  • Sociaal: Hier gaat het om de relatie van een bedrijf met zijn werknemers, klanten, leveranciers en de bredere gemeenschap. Het behandelt onderwerpen als werkomstandigheden, diversiteit, mensenrechten en bijdragen aan de gemeenschap.
  • Bestuur: Dit aspect beoordeelt hoe een bedrijf wordt bestuurd en omvat thema’s als bedrijfsethiek, transparantie, en de structuur van het bestuur. Het zorgt ervoor dat een onderneming ethisch, transparant en verantwoordelijk opereert.

CSRD: Verhoging van transparantie

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn die ondernemingen verplicht om uitgebreid te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Het doel van CSRD is om de kwaliteit en vergelijkbaarheid van informatie over duurzaamheid te verbeteren, waardoor investeerders en stakeholders een duidelijker beeld krijgen van hoe bedrijven bijdragen aan een duurzamere wereld. Dit gaat verder dan de traditionele financiële rapportage door ook inzicht te geven in de milieu-, sociale en bestuurspraktijken van een onderneming.

Verschil tussen esg en csrd (& de overeenkomsten)

Het voornaamste verschil tussen ESG en CSRD ligt in hun toepassing. ESG biedt met name een framework voor bedrijven om hun duurzaamheidsinspanningen te beoordelen en te verbeteren, terwijl CSRD specifieke eisen stelt aan hoe deze inspanningen gerapporteerd moeten worden.

ESG is dus breder van opzet, met een focus op actieve verbetering over een breed scala van duurzaamheidsaspecten, terwijl CSRD zich concentreert op de transparantie en verantwoording van die inspanningen in een rapportage.

Bij CAPE Groep begrijpen we dat de weg naar duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid ingewikkeld kan zijn. Onze expertise ligt in het inzichtelijk maken van de nodige data om aan CSRD rapportage verplichtingen te voldoen en uw ESG-prestaties te optimaliseren.

Door een brug te slaan tussen deze twee concepten, helpen we bedrijven niet alleen te voldoen aan regelgevende vereisten, maar stimuleren we ook een cultuur van duurzaamheid en verantwoordelijkheid.

Het pad naar duurzaamheid is zowel een uitdaging als een kans.

ESG en CSRD zijn essentiële instrumenten in dit traject, waarbij ze organisaties niet alleen helpen om hun impact op de wereld te begrijpen en te verbeteren, maar ook om te floreren in een steeds duurzamer wordende economie.

CAPE Groep helpt u graag om de hiervoor benodigde data inzichtelijk te maken.