CSRD: de impact op de logistieke keten

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe Europese richtlijn die bedrijven verplicht om hun duurzaamheidsprestaties te rapporteren. Een belangrijk onderdeel van de CSRD is de rapportage over uitstoot. Binnen de CSRD worden er drie aspecten van uitstoot onderscheiden: directe uitstoot, ingekochte uitstoot en indirecte uitstoot.

Inzicht in data van de gehele keten

In het kort komt dit er op neer dat uw organisatie inzichtelijk moet maken voor hoeveel uitstoot uw dienst of product verantwoordelijk is. Een groot deel van deze uitstoot valt in die indirecte en ingekochte uitstoot. Dit inzichtelijk maken betekent voor veel organisaties een grote uitdaging. 

Het is hier namelijk van belang om niet alleen eigen (directe) data inzichtelijk te maken, maar ook die van andere partijen in de logistieke keten. 

Waarom is het belangrijk om de CSRD over de gehele logistieke keten te bekijken?

Het is belangrijk om de CSRD over de gehele logistieke keten te bekijken, omdat dit de meest accurate weergave geeft van de uitstoot van een bedrijf. Wanneer alleen directe uitstoot wordt berekend, worden er belangrijke bronnen van uitstoot buiten beschouwing gelaten. Door ook ingekochte en indirecte uitstoot te bekijken, kan een bedrijf zijn uitstoot beter verminderen. 

Door de uitstoot in de gehele keten te verminderen, kan een bedrijf een grotere impact hebben op het milieu.

CAPE Groep - digitalisatie supply chain processen logo

Binnen de CSRD definiëren we drie type uitstoot, namelijk: direct, ingekocht en indirect. Hieronder leggen we uit wat deze drie type’s inhouden en waar je per type uitstoot op moet letten.

Directe uitstoot

Directe uitstoot is de uitstoot die wordt veroorzaakt door de eigen activiteiten van een bedrijf. Denk hierbij aan de uitstoot van voertuigen, machines en installaties.

Ingekochte uitstoot

Ingekochte uitstoot is de uitstoot die wordt veroorzaakt door de inkoop van goederen en diensten van andere bedrijven. Denk hierbij aan de uitstoot van de productie van grondstoffen, de productie van producten en de transport van goederen.

 

Scope 1,2,3 CSRD - data nodig cape groep helpt

Indirecte uitstoot

Indirecte uitstoot, zoals die van elektriciteitsproductie, gebouwen en afvalverwerking, wordt veroorzaakt door activiteiten van andere bedrijven in de keten. Bedrijven moeten deze uitstoot rapporteren in hun duurzaamheidsrapporten, naast hun directe uitstoot, zodat belanghebbenden inzicht hebben in hun totale broeikasgasemissies en de maatregelen die ze nemen om deze te verminderen.

Het bepalen van indirecte uitstoot is complex en afhankelijk van factoren zoals energiebronnen en mate van controle. Methoden zoals het Greenhouse Gas Protocol bieden normen en tools voor het meten en beheren van broeikasgasemissies wereldwijd.

Tips voor het verminderen van de uitstoot in de logistieke keten

Er zijn een aantal dingen die bedrijven kunnen doen om de uitstoot in de logistieke keten te verminderen:

  Optimaliseer de logistiek: Door de logistiek te optimaliseren, kan het transport van goederen efficiënter worden gemaakt. Dit kan leiden tot een vermindering van de uitstoot. Dit kan bijvoorbeeld door je ritten uitgevoerd door externe chauffeurs efficienter in te richten met ons chauffeursportaal Extrorama. Of door middel van real time inzicht in uw logistieke operatie met onze Control Tower

  Gebruik duurzamere vervoersmiddelen: Door duurzamere vervoersmiddelen te gebruiken, kan de uitstoot van voertuigen worden verminderd. Denk hierbij aan elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof en voertuigen op biobrandstof.

  Vermijd overbodige transporten: Door overbodige transporten te vermijden, kan de uitstoot van transport worden verminderd. Dit kan door producten dichter bij de klant te produceren of door producten te hergebruiken of te recyclen.

  Kies voor duurzame producten: Door voor duurzame producten te kiezen, kan de uitstoot van de productie van producten worden verminderd. Denk hierbij aan producten die zijn gemaakt van gerecyclede materialen of die zijn geproduceerd met groene energie.

  Conclusie

  De CSRD is een belangrijke stap in de richting van een meer duurzame economie. Door de CSRD over de gehele logistieke keten te bekijken, kunnen bedrijven hun uitstoot beter verminderen en een grotere impact hebben op het milieu. Vooral het feit dat er over de gehele keten wordt gekeken maakt deze aanpak uniek, maar ook veeleisend. Inzicht in je eigen data realiseren is ”nog te doen”, maar voor de CSRD heb je inzicht in data in de gehele keten van je product nodig. Dit vormt een veel grotere uitdaging dan voorheen. 

  CAPE Groep

  Wij helpen uw organisatie aan het benodigde inzicht in de data voor uw CSRD doelstellingen.

  Wat onze propositie zo uniek maak is dat wij zowel van de transport en logistiek, ketensamenwerking en CSRD vergaande kennis hebben. 

  We kijken dus niet alleen naar uw bedrijf, maar ook naar de bedrijven die zich in de rest van uw logistieke proces bevinden. Is de data nog niet inzichtelijk? Dan kunnen we deze inzichtelijk maken met onze maatwerk software oplossingen.

  Meer info over hoe we u kunnen helpen bij de CSRD: