Wat is dubbele materialiteit?

CAPE Groep is uw partner op weg naar compliancy voor de nieuwe CSRD regels. In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp dubbele materialiteit en wat dit precies betekent. Ook staan we stil bij waarom juist dit ook een integraal onderdeel is van duurzaam ondernemen.

Dubbele materialiteit is de sleutel tot het vinden van evenwicht in duurzaam ondernemen. Door beide aspecten te omarmen, kunnen organisaties een verschil maken in zowel hun directe impact als hun veerkracht tegenover externe krachten.

Wat is dubbele materialiteit?

Dubbele materialiteit is een concept dat verder gaat dan traditionele duurzaamheidspraktijken. Het houdt namelijk rekening met twee aspecten: de impact van de organisatie op de samenleving en het milieu, en de invloed van de maatschappij en het milieu op de organisatie. 

Het vormt hier door een tweezijdige benadering die een holistisch beeld geeft van duurzaamheidsprestaties van een organisatie.

Impact op de samenleving en het milieu

Het eerste aspect van dubbele materialiteit betreft de directe invloed van de organisatie op de samenleving en het milieu. 

Dit omvat zowel positieve als negatieve effecten, zoals ethische zakelijke praktijken, sociale verantwoordelijkheid en milieuvriendelijke processen. Organisaties worden aangemoedigd om proactief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

Invloed van samenleving en milieu op de organisatie

Het tweede aspect omvat de bredere context van de maatschappij en het milieu die van invloed kunnen zijn op de organisatie. 

Dit kan variëren van veranderende consumentenvoorkeuren en regelgeving tot klimaatverandering en sociale bewegingen. Het erkennen van deze externe factoren is cruciaal voor het begrijpen van de volledige impact van een organisatie.

Het belang van dubbele materialiteit in CSRD

Dubbele materialiteit is geen optionele benadering. Het is eerder een noodzaak te noemen voor moderne organisaties. Het stelt bedrijven in staat om hun duurzaamheidsinspanningen effectiever in te richten door zowel interne als externe krachten in overweging te nemen. Deze benadering helpt bij het creëren van veerkrachtige bedrijfsmodellen die zich kunnen aanpassen aan een snel veranderende wereld.

CAPE Groep

Wij helpen uw organisatie aan het benodigde inzicht in de data voor uw CSRD doelstellingen.

Wat onze propositie zo uniek maak is dat wij zowel van de transport en logistiek, ketensamenwerking en CSRD vergaande kennis hebben. 

We kijken dus niet alleen naar uw bedrijf, maar ook naar de bedrijven die zich in de rest van uw logistieke proces bevinden. Is de data nog niet inzichtelijk? Dan kunnen we deze inzichtelijk maken met onze maatwerk software oplossingen.

Meer info over hoe we u kunnen helpen bij de CSRD: