De CSRD discovery van
CAPE

Is uw organisatie klaar voor de CSRD?

Om te voldoen aan de nieuwe CSRD wetgeving is er erg veel data nodig. De uitdaging zit hem hier vooral in het feit dat niet alleen eigen data nodig is, maar ook die van uit de logistieke keten waarin uw dienst / product zich bevindt. 

Data inzichtelijk maken

Het inzichtelijk maken van deze data vraagt veel van uw IT. Vaak betreft het namelijk data die nog niet 1,2,3 inzichtelijk is. Hier biedt CAPE uitkomst. Met onze tools zoals de CO2 calculator en ons sustainable data management brengen we uw organisatie een stap dichter naar CSRD compliancy. 

Samen kijken naar wat er nodig is binnen uw IT landschap?

mendix power bi widget

Wat is een CSRD discovery?

Bij CAPE Groep richt de CSRD discovery zich op het verkennen en begrijpen van de klantbehoeften en -vereisten in relatie tot de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wetgeving. 

Dit traject is ontworpen om organisaties te helpen bij het identificeren van de stappen die ze moeten ondernemen om te voldoen aan de CSRD-vereisten, met een focus op de aanpassingen in hun IT-landschap.

Het doel van de CSRD discovery is om een duidelijk beeld te krijgen van de vereiste stappen en aanpassingen binnen het IT-landschap om te voldoen aan de CSRD, en om een solide basis te leggen voor de implementatie van deze aanpassingen. 

Dit traject zorgt ervoor dat de klant goed gepositioneerd is om niet alleen te voldoen aan de huidige wetgeving, maar ook om toekomstbestendig te zijn in het licht van mogelijke toekomstige veranderingen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheidsrapportage.

De discovery in 5 stappen:

Analyse van de huidige situatie

Dit omvat een evaluatie van de bestaande processen, systemen en datastromen binnen de organisatie om te bepalen hoe deze al dan niet voldoen aan de CSRD-vereisten.

Behoeftebepaling

Samen met de klant worden de specifieke behoeften en vereisten geïdentificeerd die nodig zijn om aan de CSRD te voldoen. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar zowel de korte termijn behoeften als de strategische doelen op de lange termijn.

Gap-analyse

Het identificeren van de hiaten tussen de huidige staat van de organisatie en de vereisten van de CSRD. Dit helpt bij het bepalen van de acties die nodig zijn om aan de wetgeving te voldoen.

Oplossingsontwikkeling

Op basis van de bevindingen uit de voorgaande stappen, werkt CAPE Groep samen met de klant aan het ontwerpen van een aangepast IT-landschap dat niet alleen voldoet aan de CSRD-vereisten, maar ook de bedrijfsvoering optimaliseert.

Implementatieplan

De ontwikkeling van een gedetailleerd plan voor de implementatie van de benodigde aanpassingen binnen het IT-landschap van de klant, inclusief tijdslijnen, budgettering en toewijzing van middelen.

Uw organisatie klaarmaken voor de CSRD

Laten we samen kijken naar wat er nodig is binnen uw IT landschap om compliant te zijn voor de CSRD!