De ESG maatregelen binnen CAPE

ESG binnen CAPE

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Het is een raamwerk dat door bedrijven wordt gebruikt om de impact van de bedrijfsactiviteiten op deze drie kritieke gebieden te evalueren:

  • Enviroment: Milieucriteria houden rekening met hoe een bedrijf presteert als beheerder van de natuur. Dit omvat ook de manier waarop het bedrijf risico’s en kansen beheert die verband houden met klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen, verspilling en vervuiling.
  • Social: Sociale criteria onderzoeken hoe een bedrijf relaties beheert met werknemers, leveranciers, klanten en de gemeenschappen waarin het actief is. Dit omvat werknemersrelaties en diversiteit, arbeidsomstandigheden, lokale gemeenschappen, gezondheid en veiligheid, en conflicten.
  • Governance: Wat onderneemt een organisatie om corruptie tegen te gaan en te waarborgen dat haar investeringen duurzaam blijven voor de toekomst? Dit aspect van governance omvat voornamelijk de interne controlemechanismen van een bedrijf.

Om te ontdekken hoe bedrijven scoren op deze drie pijlers, en te waarborgen dat bedrijven hier actief mee bezig zijn en op rapporteren is de CSRD wetgeving in het leven geroepen. Deze wetgeving bepaalt dat bedrijven van een bepaalde omvang hun inspanningen o.a. binnen deze drie pijlers moeten rapporteren. 

CAPE uw CSRD partner

CAPE is uw partner voor het inzichtelijk maken van de data die nodig is voor de CSRD rapportage, maar hoe doen wij het zelf eigenlijk op het gebied van duurzaamheid?

Hierover vertelt onze HR Business Partner: Judith Herwig u graag meer in deze blog.

In deze blog:

Waarom zijn wij begonnen met ESG maatregelen?

Al lange tijd realiseren we ons bij CAPE Groep maar al te goed dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor met name de maatschappij om ons heen. Dit omdat je als bedrijf met een omvang als de onze van een groot deel van deze maatschappij gebruik maakt. Dit komt in onze ogen onlosmakelijk met een zorgplicht die je als bedrijf moet dragen voor deze maatschappij.

Vanuit dit morele besef zijn we al lang voordat de CSRD en ESG wetgevingen werden ingevoerd gaan kijken hoe we deze zorgplicht kunnen uitoefenen.

Hoe is het bewustzijn binnen onze organisatie over de CSRD-wetgeving toegenomen?
Vanuit moreel oogpunt waren we hier al langere tijd mee bezig. Met de aankomende CSRD wetgeving willen we het meer structureren en inzichtelijk maken. Ook is de CSRD een extra zetje om de volgende stappen te gaan zetten.

Wanneer moet een organisatie voldoen aan deze wetgeving?

Antwoord op o.a. deze vraag geven wij in onze blog: wat is CSRD. Ondanks dat onze organisatie nog niet rapportage plichtig is, realiseren wij wel onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers en de maatschappij. Om deze reden hebben wij al diverse stappen ondernomen op dit gebied. 

De interne aanpak

Vervoer

Binnen het thema vervoer van onze medewerkers hebben we zo veel als mogelijk gekeken naar vergroening en alternatieve vervoermethodes.

Vitaliteit

Binnen het thema vitaliteit is preventie een grote pijler. Zo willen we vroegtijdig kunnen ingrijpen wanneer nodig, maar ook een vitale levensstijl blijvend promoten.

Blijven leren

Opleidingen doen we zoveel als mogelijk met onze interne CAPE Academy. We kijken actief naar thema’s die hier ontbreken om deze toe te voegen of extern te volgen.

Hoe implementeren we aanpassingen op ESG gebied binnen ons bedrijf?

De zorgplicht die u als bedrijf heeft voor de maatschappij kan al met hele kleine dingen beginnen. Zo zijn we al een aantal jaren geleden begonnen met het stimuleren van elektrisch rijden. Het was destijds nog zeker niet verplicht, maar deze verplichting zat er natuurlijk altijd al wel aan te komen. 

Door in een vroeg stadium te stimuleren is de overstap van optioneel naar verplicht dan ook een stuk kleiner.

Vervoer: alternatieve vervoersmiddelen

Ook leggen we de nadruk op alternatieve vervoersmiddelen zoals openbaar vervoer en de fiets. Het pakken van de fiets maken we ook nog een stukje aantrekkelijker door de lease a bike regeling die we aanbieden. Om al deze alternatieve vervoersmiddelen te kunnen faciliteren zijn we recent overgestapt op Shuttel, wat het een stuk gemakkelijker maakt om o.a. in te checken in het OV, gebruik te maken van deel- scooters en fietsen en elektrisch te laden.

Los van de stimulans om de fiets te pakken voor woon- werkverkeer stimuleren we ook fietsen en bewegen in het algemeen, goed voor milieu en de vitaliteit van onze werknemers. Dit doen we o.a. met onze jaarlijkse fietsweek waar we zoveel mogelijk kilometers proberen te maken op de fiets.  

Vitaliteit

Preventie

De vitaliteit van onze medewerkers is enorm belangrijk voor ons. Zo hebben we in 2023 een providerboog ingesteld van professionals. Onze medewerkers kunnen gebruik maken van deze providerboog, vooral vanuit een preventief oogpunt. Zo willen we graag een helpende hand zijn wanneer een medewerker in werk of privé ergens tegen aan loopt. Door medewerkers vroegtijdig te kunnen helpen wordt daadwerkelijke uitval vaak beperkt of zelfs voorkomen.  

Jaarlijks krijgen alle managers een vitaliteits training. Hierin worden zij getraind vroegtijdig te spotten of er iets speelt bij de medewerkers. Dit zodat onze managers vroegtijdig, maar vooral ook preventief kunnen ingrijpen.

Voortgangsgesprekken

Elk kwartaal voert de teamlead MBO gesprekken met zijn of haar teamleden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wek gerelateerde prestaties, maar ook naar hoe de medewerker in zijn of haar vel zit.

Sociale activiteiten

Ook focussen we erg op het team gevoel van onze medewerkers. Zo stimuleren we activiteiten door middel van onze ‘’games of 2024’’. Hierbij gaan teams onderling de strijd aan met diverse activiteiten zoals een potje darten, bowlen of een spelletje. Het team met de meeste punten aan het einde van het jaar wint een geheel door CAPE verzorgd team uitje. Los van deze games zorgen we regelmatig voor gezamenlijke terugkom momenten waarbij we onder het genot van een flinke dosis gezelligheid en versnaperingen terugblikken op de verrichte werkzaamheden en kijken naar de toekomst.

Wie goed doet, goed ontmoet

Ook zijn we sinds 2023 aangesloten bij stichting present. Bij deze stichting kunnen onze medewerkers zich aanmelden voor vrijwilligerswerk. Hierbij ga je dan bijvoorbeeld met je team samen helpen klussen, een uitje met mensen met een beperking verzorgen en nog veel meer. Jezelf inzetten voor de maatschappij, en dus wat teruggeven geeft een enorme boost!

Blijven leren

We geloven sterk in het blijven leren en ontwikkelen voor onze medewerkers. Om deze reden hebben wij onze eigen CAPE Academy waar men in-house en waar nodig extern trainingen kan volgen. We richten ons hierbij op duurzame inzetbaarheid van de medewerker, met trainingen waar de medewerker zijn hele carrière profijt van kan hebben.  

Ook is er in 2021 bij de keuze voor ons nieuwe pand bewust gekozen om het nieuwe pand klimaat neutraal in te richten. Dit met het oog op de toekomst.

Per wanneer moet uw organisatie rapporteren voor de CSRD?

Of uw organisatie moet rapporteren voor de CSRD is van een aantal factoren afhankelijk. Er bestaat een grote kans dat de vraag niet is of u moet rapporteren, maar per wanneer. 

In onze flowchart ziet u in een oogopslag aan de hand van een paar simpele vragen of, en per wanneer, uw bedrijf moet rapporteren.

Hoe maken wij ESG inspanningen inzichtelijk voor de CSRD rapportage?

Bij lancering van nieuwe initiatieven wordt er altijd gekeken naar de waarborging hiervan. Een goed voorbeeld hiervan is de thuiswerk plek die wij onze medewerkers aanbieden en de recent gelanceerde shuttel app.

Hierbij wordt namelijk altijd eerst door een werkgroep gekeken: hoe moet je dit precies inzetten om het succesvol te lanceren? Hiermee waarborgen we draagvlak van deze nieuwe initiatieven binnen de organisatie.

Shuttel

Met de shuttel app rapporteren we onze mobiliteit.  Dankzij deze app hebben we direct een overzichtelijk overzicht waarmee we kunnen rapporteren in onze CSRD rapportage.

Providerboog

Alvorens we de providerboog hebben gelanceerd hebben we eerst onze medewerkers in leidinggevende functies getraind hoe zij vroegtijdig kunnen herkennen dat deze ingezet zou kunnen worden bij iemand in zijn of haar team. Vervolgens rapporteren we (anoniem) wanneer en hoe vaak de professionals uit deze providerboog worden ingezet.

Ook rapporteren we hier logischerwijs ook het verzuim. Deze twee statistieken hebben natuurlijk een verband met elkaar. Door pro-actief gebruik te maken van de providerboog hopen we het verzuim terug te kunnen brengen, maar ook om laag te houden op de lange termijn. 

MBO

Met betrekking tot de S van Social uit de ESG voeren wij elk kwartaal MBO gesprekken uit met onze medewerkers. De uitkomsten uit dit gesprek rapporteren wij in ons systeem. Grotendeels is dit om bij het volgende gesprek te kunnen zien of de groei die we voor ogen hadden ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Maar ook wordt er tijdens de SOC2 audit gecontroleerd of wij daadwerkelijk de mbo-gesprekken uitvoeren die we zeggen uit te voeren. Op deze manier waarborgen we het welzijn van onze medewerkers.

Een medewerker die zich goed voelt is logischerwijs vaak ook een productieve medewerker. Een win-win voor zowel medewerker als onze organisatie.

Zijn er specifieke teams of afdelingen aangewezen om de naleving van CSRD te beheren?

Vanuit directie wordt gewaarborgd dat deze wetgeving wordt nageleefd. Om deze reden is dit belegd bij onze chief financial officer Niek

Wat zijn de toekomstige stappen?

Vrijwilligerswerk

Om terug te geven aan de maatschappij (waar we als bedrijf ook gebruik van maken) hebben we nu al een aantal keer vrijwilligerswerk gedaan met de collega’s. We willen dit structureel gaan faciliteren voor de medewerkers die dit graag vaker willen doen.

Uitstoot van onze organisatie

We hebben als doel voor ons wagenpark gesteld om deze binnen 4 jaar 100% electrisch te hebben.

Ook willen we bij uitjes, cadeaus ed. zoveel mogelijk een keuze maken die goed is voor mens en milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan niet zomaar wegwerp spullen aanschaffen bij een activiteit voor eenmalig gebruik.   

Verzuim

Terugbrengen van verzuim naar onder de 4% over de gehele groep (CAPE, Carthago & eMagiz)

Risicobeheer en Kansen:

Geïnspireerd geraakt om ook stappen te zetten binnen uw organisatie? Dan is een goed risicobeheer en het spotten van kansen van groot belang!

We zien namelijk dat door het besteden van aandacht aan dit onderwerp er automatisch steeds meer kansen ontstaan. Zo zien wij een groot voordeel voor ieder bedrijf in preventie. Zo is de inzet van een providerboog waar de werknemer gebruik van kan maken alvorens hij of zij uitvalt een erg krachtige tool.

Ook is het pro-actief handelen op dit gebied een echte aanrader. Kijk hierbij vooral naar hoe uw bedrijf een voordeel kan maken van iets wat ‘’moet’’. Vaak ziet men namelijk dat wanneer er wordt afgewacht tot het echt moet er vaak veel weerstand ontstaat.

Zo hebben wij bijvoorbeeld al jaren geleden de stap gezet om elektrisch rijden te stimuleren, en zijn onze pool auto’s dit al vanaf dag 1. Hierdoor is het straks wanneer elektrisch rijden verplicht wordt al een stuk meer geaccepteerd.

Zo kan een bedrijf door vroegtijdig stimuleren, stapsgewijs veranderingen door te voeren het een positievere insteek geven voor de werknemer in plaats van een verplichting van hogerhand.

Judith - HR-manager

Judith Herwig

HR business Partner