Bouw

Met een druk op de knop een kant-en-klare woning uit de fabriek laten rollen? Zover bent u waarschijnlijk nog niet. Om wel voorbereid te zijn op en klaar te zijn voor deze digitale toekomst, is het cruciaal om net als in de bouw te starten met de juiste fundering. Zonder het juiste fundament blijft het bouwproces traag, is het lastig om vroegtijdig te reageren op veranderingen en liggen er talloze andere risico’s op de loer. 
Al meer dan 20 jaar helpen wij bedrijven zoals de uwe met het optimaliseren en digitaliseren van de bedrijfsprocessen. Waarbij toekomstbestendige maatwerk software oplossingen de oplossingen zijn om wendbaar te blijven voor de wereld van morgen en de komende jaren.

Doen waar u goed in bent: bouwen

Vandaag de dag is een bouwbedrijf niet meer alleen bezig met bouwen. Het bouwproces is namelijk continue onderhevig aan veranderende en groeiende regelgevingen rondom gezondheids- en veiligheidsnormen. Daarboven op komen de groeiende aantal duurzaamheidsdoelstellingen en kwaliteitscontroles waaraan moet worden voldaan. Dit resulteert in dat uw tijd steeds meer gaat zitten in administratieve activiteiten in plaats van datgene waar u goed in bent: bouwen projecten uitvoeren. 

Evolutie in de bouw

De bouwbranche is continue in beweging. De afgelopen jaren heeft, mede dankzij de COVID-pandemie, deze beweging grote sprongen gezet richting de digitalisatie. Waarbij meer focus is komen te liggen op het voorspellen van projecten. Waarbij grote vraagstukken zijn ontstaan over een totaal overzicht van integraties in de hele waardeketen waar uw bouwplaats onderdeel van uit maakt.  De digitalisatie stappen die hierin zijn gezet leiden ertoe dat bedrijven tientallen softwareprogramma’s zijn gaan gebruiken. Want digitalisatie is de toekomst. Wat hierbij alleen wordt vergeten is dat digitalisatie ansicht niet de oplossing is. Software moet namelijk wel op de juiste manier worden geïmplementeerd, zodat het waarde toevoegt aan de processen in de hele waarde keten. En doordat deze totale ketenfit vaak niet (goed) wordt geanalyseerd, resulteert dat in vele systemen die worden gebruikt, door verschillende bedrijven uit de keten, maar dat deze processen helaas nog altijd worden ondersteund door excel-lijsten, heen en weer telefoontjes en emailing. Waardoor de processen nog altijd niet efficiënt zijn ingericht en zeer fout- en tijdgevoelig blijven. 

U heeft een oplossing nodig die zich aan uw behoefte aanpast en in de loop van tijd ook mee groeit met de veranderingen die plaatsvinden in uw bedrijf maar ook in de hele waardeketen en branche waarbinnen u zich bevindt. 

Aankomend event in de bouw

25 juni | 15:00-17:00uur | Dura Vermeer in Hengelo

Hoe ziet de daadwerkelijke co2 uitstoot op de bouwplaats eruit? Hoe krijg je hier gedurende het bouwproces inzicht in? Hoe kan de planning zo efficiënt mogelijk worden ingericht om de co2 uitstoot te verspreiden over het hele bouwproces?


Samen met TKI Dinalog, Universiteit Twente en ECOLOGIC werken wij de komende jaren samen om door middel van verschillende onderzoeken antwoorden te krijgen op deze vragen. De eerste stap is nu gezet: onderzoek naar een digitaal plansysteem die wendbaar is wanneer verstoringen optreden. Tijdens de inspiratiesessie bij Dura Vermeer, verteld onze afstudeerder Stef over dit onderzoek.

Dura-Vermeer-inspiratie co2 op de bouwplaats - planningen op de bouw event cape groep

Er is niet meer aan te ontkomen, zonder digitalisatie is het lastig nog verschil te maken in de branche. Digitalisatie komt in alle aspecten van zakendoen terug. Of het nu gaat over het bedienen van klanten, de operatie sturen, financiële en HR-processen enzovoort. Daarom is het belangrijk om uw IT-landschap strategisch neer te zetten zodat het uw business van morgen bediend, maar ook klaar is voor veranderingen die over enkele jaren voor uw deur staan.

De afgelopen vijf jaar is het aantal softwareapplicaties binnen bedrijven verdubbeld en zijn medewerkers en klanten het ook steeds meer gewend om systemen te gebruiken. Hierdoor zijn de verwachtingen richting uw bedrijf ook veranderd, dat u dit namelijk faciliteert, maar ook snel kan aanpassen op hun verzoek. 

 

Daarom moet u over het juiste IT-fundament beschikken om tegemoet te komen aan de voortdurende veranderende behoefte van de business, de medewerkers en uw klanten. 

Soms gaat het niet om ‘harder werker’ maar is het de kunst om ‘sneller te werken’. Medewerkers zijn lastig te vinden, projectmarges worden kleiner door de oplopende kosten van grondstoffen en personeel. Dit maakt het noodzakelijk om aandacht te besteden aan de efficiënte waarmee alle middelen worden ingezet. De effectiviteit moet namelijk omhoog en ook daarin krijgt u meer overzicht en inzicht met een gedegen softwarestrategie en de juiste maatwerk software oplossingen op de juiste cruciale punten van uw bedrijfs- en ketenprocessen.

De kunst binnen de bouwsector is het continue weten te differentiëren. Dit is essentieel om projecten en aanbestedingen binnen te blijven halen. De truc hierbij is als uw weet hoe u extra waarde kan toevoegen op bepaalde gebieden die voor uw klanten van belang zijn. Volgens recent uitgevoerd onderzoek zijn er binnen de bouwsector ongeveer 15 gebieden waar dan aan gedacht kan worden (2022, V. Leontie). 5 van deze gebieden hebben te maken met technologie en digitalisatie. Als u deze op de juiste manier inricht, kunt u zichzelf dus onderscheiden door maatwerk software slim in te zetten. 

Bekijk onze cases in de Slimme Bouw

Logo van de BAM - grootste bouwbedrijf van Nederland

Toekomstbestendig IT-architectuur om een concurrentievoordeel te behalen met behulp van ons integratieplatform eMagiz.

Logo van Plegt-Vos

Het delen van gegevens tussen meer dan 50 applicaties met meer dan 1.000 integraties via ons integratieplatform eMagiz, volgens de DICO-berichtgevingsstandaard.

Digitalisatie van het klantentraject om zo een concurrentievoordeel te behalen.

Benieuwd hoe wij uw bouwbedrijf naar hoe een goede software strategie met maatwerk software oplossingen uw bedrijfs- en ketenprocessen toekomstbestendig, effectief en efficiënt kan maken? We komen graag op de koffie.

CAPE - make the future happen