Food

Onze oplossingen voor de Food sector

 

 

Binnen de food sector zijn samenwerking en transparantie essentieel. Terwijl de keten grotendeels nog bestaat uit gesloten silo’s. Het wordt steeds belangrijker om samen te werken, te communiceren binnen de keten en informatie uit te wisselen. Waarbij alle data uit de verschillende silo’s wordt uitgewisseld en gevisualiseerd in een overkoepelende applicatie. Want optimaliseren van de keten en uw bedrijfsprocessen begint bij inzicht in en informatie over orders en productiegegevens.
In de markt zien wij dat dit gebrek aan transparantie in de keten leidt tot verschillende uitdagingen.

 

De voedingsindustrie wordt regelmatig geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen zoals vertragingen, bederf van producten, en transportproblemen. Vaak omdat het proces niet pro actief kan reageren op (externe) onverwachte verstoringen. Pas wanneer een accident plaatsvind, kan gehandeld worden. In de voedselproductie een grote bedreiging, aangezien tijdigheid essentieel is voor de houdbaarheid van de producten die worden geproduceerd.

Impact

Deze verstoringen en het verlies van producten door bederf leiden tot verhoogde kosten, klantontevredenheid, en verminderde operationele efficiëntie.

Beslissingen worden vaak genomen op basis van onvolledige of verouderde informatie. Zonder een gecentraliseerd overzicht kunnen bedrijven moeilijk efficiënt plannen en middelen optimaal benutten.

Impact

Dit resulteert in suboptimale keuzes, verhoogde operationele kosten, en lagere winstgevendheid.

Traditionele systemen ondersteunen vaak geen naadloze integratie tussen verschillende schakels in de Supply Chain. Daarnaast is er moeite met het beheren van een uitgebreide en vaak internationale toeleveringsketen.

Impact

Dit bemoeilijkt samenwerking en communicatie tussen partners, wat leidt tot inefficiënties, misverstanden, en hogere kosten door complexe logistieke netwerken.

Er is moeite met het volgen van producten van bron tot consument om voedselveiligheid te garanderen en het nauwkeurig de vraag naar en beheer van voorraad te kunnen voorspellen. Dit is tevens noodzakelijk om te voldoen aan de laatste richtlijnen van het Nederlands Voedsel en Waren Autoriteit (-NVWA). Die als één van de voorwaarden hanteert dat (consumenten) voedselproducten, waar ook in de keten, continu traceerbaar en meetbaar moeten zijn. De NVWA toetst dit door steekproefsgewijs en onverwachts de traceerbaarheid te controleren. Van essentieel belang dus, dat u als onderdeel in een voedselproductieketen weet, waar uw producten zijn.

Impact

Gebrek aan traceerbaarheid kan leiden tot problemen bij recalls en compliance. Over- of onder bevoorrading leidt tot verspilling of gemiste verkoopkansen.

Slimme ketensamenwerking

Waarom deze shift plaatsvindt? Overheid, verwerkers en consumenten willen weten waar voedsel vandaan komt en inzicht hebben in het volledige productieproces. De gehele keten van producent naar klant moet traceerbaar zijn en processen zo efficiënt mogelijk. Vanuit de klantperspectief moet er een verandering plaatsvinden in het orderproces; klanten eisen volledige supply chain visibility.

 

Dit vereist nauwe (Business/IT-)samenwerking met uw klanten en leveranciers. Bent u al in staat om uw klanten dit inzicht te bieden?

 

Technologie is een facilitator van deze veranderingen. Processen moeten end-to-end worden geautomatiseerd om hier een hoofd aan te bieden. Elk bedrijf wil of moet (vanwege concurrentie) ‘wat’ met voortdurende innovaties en technologieën.

Bij CAPE Groep helpen wij bij het realiseren hiervan. Wij zorgen voor het automatiseren van processen in de gehele food keten.

Onze oplossingen in de voedselindustrie

Control Tower

Breng uw data uit verschillende systemen visueel in kaart met behulp van een CAPE’s Control Tower. Beheer 24/7 uw (logistieke-) operaties. Anticipeer op verstoringen en traceer uw producten wereldwijd waar en wanneer u wilt. 

Product informatie management

Breng alle (allergie) informatie van de voedselproducten van uw producten en die van uw leveranciers real-time beschikbaar in alle verkoopkanalen met een op maat gemaakte Product Informatie Management-applicatie (PIM)

Sales & Operational planning

Behaal maximale omzet en winst door de inkoop nauw af te stemmen met de productie planning. Voorkom overtollige voorraden en bederf en terwijl tegelijkertijd de productie niet stil komt te liggen door gebrek aan voorraad. 

Download de whitepaper: De werking van de Control Tower

Special: in de voedselindustrie

Werking van de Control Tower - in de voedselproductie cape groep - overzicht in data cilo's , supply chain contorl tower foodindustry