Agrifood

Onze oplossingen voor de Agrifood

Binnen de agrifood markt zijn samenwerking en transparantie essentieel, hoewel de keten grotendeels nog bestaat uit gesloten silo’s. Het wordt steeds belangrijker om samen te werken, te communiceren binnen de keten en informatie uit te wisselen.

Data management

De Control Tower van Kien Logistics Management (Farm Frites), in samenwerking met de Universiteit Twente en TKI Dinalog gerealiseerd, geeft inzicht in de globale logistieke keten. Huuskes gebruikt onze unieke Product Informatie Management-applicatie (PIM), zodat alle (allergie)informatie over hun voedselproducten van leveranciers real-time beschikbaar wordt gesteld op de verkoopkanalen. Dankzij de geïntegreerde Order Manager (OM) kunnen de klanten van Triferto eenvoudig orders plaatsen en krijgen ze direct terugkoppeling op leveringen.

Slimme ketensamenwerking

Waarom deze shift plaatsvindt? Overheid, verwerkers en consumenten willen weten waar voedsel vandaan komt en inzicht hebben in het volledige productieproces. De gehele keten van producent naar klant moet traceerbaar zijn en processen zo efficiënt mogelijk. Vanuit de klantperspectief moet er een verandering plaatsvinden in het orderproces; klanten eisen volledige supply chain visibility. Dit vereist nauwe (Business/IT-)samenwerking met uw klanten en leveranciers. Bent u al in staat om uw klanten dit inzicht te bieden?

Technologie is een facilitator van deze veranderingen. Processen moeten end-to-end worden geautomatiseerd om hier een hoofd aan te bieden. Elk bedrijf wil of moet (vanwege concurrentie) ‘wat’ met voortdurende innovaties en technologieën. Bij CAPE Groep helpen wij bij het realiseren hiervan. Wij zorgen voor het automatiseren van processen in de gehele agrifood keten.

Bekijk ervaringen in de Agrifood