4 voordelen van digitale berichtstromen met de DICO standaard

Wat is DICO?

DICO: dé standaard in de bouw voor digitale data-uitwisseling

Een belangrijke stap in de digitalisatie van berichtstromen tussen verschillende bedrijven, is het afspreken van dezelfde set berichtgevingsregels. Deze set regels zorgt ervoor, dat de berichten te lezen zijn door alle individuele systemen van de betrokken partijen.  In de bouwsector wordt de DICO (Digitale Communicatie) standaard gebruikt als standaard set van regels. 

De DICO standaard geeft bedrijven in de bouwsector een vaste berichtgevingsvorm voor o.a. opdrachtbevestigingen, pakbonnen, facturen, offertes, prijslijsten etc. Het geeft onder andere aan welke velden voor de betreffende berichten verplicht zijn en wat de juiste notatie/lengte van het veld is. 

Het uitwisselen van berichten tussen de verschillende softwaresystemen van de betrokken partijen is door deze standaard eenvoudiger en sneller op te zetten en onderlinge communicatiefouten zijn hierdoor verleden tijd.  

4 voordelen van digitale berichtstromen met de DICO standaard

De DICO-connector zorgt voor een omslag naar de digitalisatie van berichtstromen van jouw organisatie.

Hierdoor kunnen urenper week bespaard worden door de BackOffice-medewerkers. Dit omdat zij berichten niet meer hoeven in te voeren en te valideren.

 

Andere voordelen van de DICO-connector en digitale berichtstromen met eMagiz zijn:

1

Sneller opzetten van de samenwerkingen.

Connecties met de systemen van de bedrijven uit de keten waarbinnen het bedrijf opereert, zijn sneller gelegd, met name omdat veel validatietijd wordt bespaard. 

2

De schaalbaarheid van bericht typen.

Het is eenvoudig om een nieuw bericht type die op het moment nog niet wordt gebruikt door het bedrijf toe te voegen.

 

3

Eén generiek end-point.

Alle berichten komen bij het bedrijf binnen bij één end-point.

Het valideren, identificeren, categoriseren en doorsturen naar het juiste systeem gebeurt nu vanaf één plek in het IT-landschap.

4

Altijd automatisch gevalideerde berichten.

Onze DICO connector in eMagiz herkent onvolledige en invalide berichten en stuurt deze niet door binnen het IT-landschap.

Daarnaast wordt een helder error bericht gegenereerd die de IT-afdeling kan oplossen.

Voordelen op lange termijn

Het kan in de praktijk bijvoorbeeld zo zijn dat het bedrijf nog geen facturen ontvangt.

Als ze dit in de toekomst met DICO willen realiseren gaat dit gemakkelijker dan voorheen. Omdat de berichtdefinities al zijn vastgesteld door DICO en voor iedereen hetzelfde zijn.

Onze DICO connector in de praktijk:

Wij hebben onze DICO connector toegepast bij onze klant Plegt-Vos